Noveenid

Raamatud ja tekstid
Noveenid

Noveen on palve, mida korratakse üheksal järjestikusel päeval, et paluda Jumalalt vastuseid mõnele soovile, heitlusele või palvele.

Kohtumine Jeesusega

Jeesus Kristus
Kohtumine Jeesusega

„Jeesus on jäänud Euharistiasse, et ravida meid nõrkustest, kahtlustest ja hirmudest. Ennekõike on ta seal, et õpetada meid armastama, et lähendada...

Kristlik elu

Kohtumine Jeesusega

Kohtumine Jeesusega

„Jeesus on jäänud Euharistiasse, et ravida meid nõrkustest, kahtlustest ja hirmudest. Ennekõike on ta seal, et õpetada meid armastama, et lähendada meid oma Armastusega.”

Terve enesehinnang

Terve enesehinnang

„Kui me tahame end tõeselt hinnata, peame me iseenda kohta teadmisi omandama. See ei ole sugugi lihtne töö ning on teatud mõttes lõputu õppeprotsess.”

Pastoraalkirjad

Prelaadi sõnum (10. oktoober 2017)

Kristlase ustavus on, ustavus täis tänu, sest me pole ustavad mitte mõttele, vaid Inimesele: „Jeesus, kuis sa oled hea, kuis sa oled hea!“

Äsja möödunud teine ja kuues oktoober, Töö asutamise ja püha Josemaría kanoniseerimise aastapäevad, kutsuvad meid taaskord läbima me teekonda ustavuse ja tänutundega. „Kui hea on Issand, et Ta meid otsis, et Ta lasi meil tunda, seda püha viisi olla tõhusad, anda lihtsusega oma elu, armastada kõiki Jumala loodud olendeid ja külvata inimeste hulgas rahu ja rõõmu! Jeesus, kuis sa oled hea, kuis sa oled hea!“ (Kiri, 11.03.1940, nr ...