Arhiiv: Pastoraalkirjad ja sõnumid

On olemas 117 vastust sellele päringule "Pastoraalkirjad ja sõnumid"

Prelaadi kiri (veebruar 2014)

14.veebruaril asutati Püha Risti Preestrite Ühing. Sellest lähtudes räägib piiskop Echevarria Don Alvaro armastusest risti vastu. Palugem tema eestkostet, et suudaksime vaatamata raskustele ja sekeldustele usalduses Jumala, Taevase Isa vastu ustavaks jääda.