Mons. Fernando Ocarizi pastoraalkirjad

Prelaadi sõnum (10. oktoober 2017)

Kristlase ustavus on, ustavus täis tänu, sest me pole ustavad mitte mõttele, vaid Inimesele: „Jeesus, kuis sa oled hea, kuis sa oled hea!“

Äsja möödunud teine ja kuues oktoober, Töö asutamise ja püha Josemaría kanoniseerimise aastapäevad, kutsuvad meid taaskord läbima me teekonda ustavuse ja tänutundega. „Kui hea on Issand, et Ta meid otsis, et Ta lasi meil tunda, seda püha viisi olla tõhusad, anda lihtsusega oma elu, armastada kõiki Jumala loodud olendeid ja külvata inimeste hulgas rahu ja rõõmu! Jeesus, kuis sa oled hea, kuis sa oled hea!“ (Kiri, 11.03.1940, nr ...

Piiskop Javier Echevarría pastoraalkirjad

Prelaadi kiri (oktoober 2016)

”Me peaksime igal hetkel olema avatud nagu lehvik, et teenida rohkem inimesi, ka neid kellel puudub kristlik kogemus, kellel puudub usk, või kes seda ei praktiseeri,” ütleb piiskop Echevarria oma kirjas.

Armsaimad, hoidku Jumal minu tütreid ja poegi.

Homme tähistame me koos kirikuga ja kirikus Kaitseinglite päeva. Prelatuuris on see suurpüha, sest 1928.aastal sel päeval külvas Kolmainu Jumal meie Asutaja südamesse ja hinge seemne, mis tungis tuhandete ja tuhandete kõigist rahvustest inimeste hinge ning pani nad vilja kandma.

Püha Josemaria mainis sageli, et Inglite Neitsi Maarja kiriku kellad helisevad ikka tema hinges edasi ja meenutavad talle surmatunnini tema ülesannet, Opus ...