Sõnum

Kutsutud olema pühad

Kutsutud olema pühad

Opus Dei aitab leida Kristust töös, pereelus ja kõigis teistes tavalistes tegevustes.

Struktuur

Opus Dei prelatuur

Opus Dei prelatuur

Opus Dei oli juba eelnevalt ilmikutest ja preestritest koosnev orgaaniline üksus, kes üheskoos täitsid pastoraalset ja apostoolset ülesannet rahvusvahelisel tasemel.

Ajalooline areng

Ajalooline areng

“Motu proprio'ga" Ecclesiae sanctae 6. augustist 1966 käivitas paavst Paulus VI kirikukogu poolt ettenähtud personaalprelatuuride rajamise.

Majanduslikud aspektid

Majanduslikud aspektid

Kõik liikmed kannavad oma normaalse kutsetööga hoolt enda ja oma perekonna ülalpidamise eest.

Tavalised küsimused

Mons. Fernando Ocáriz: „Jeesuslaps näitab meile Jumala lihtsust”

Mons. Fernando Ocáriz: „Jeesuslaps näitab meile Jumala lihtsust”

Prelaat soovib saata oma tervitused kõigile, kes seda videot vaatavad, ja taas nendega kuulda ingli kuulutust Betlemma karjastele: “Ma kuulutan teile suurt rõõmu: Et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.” Video eestikeelsete subtiitritega.

Prelaadi jõulutervitus

Prelaadi jõulutervitus

Monsenjöör Fernando Ocáriz saadab lühikese jõulutervituse Opus Dei liikmetele ja sõpradele.

Inimesed Opus Dei`s

Preestrid ja ilmikud

Preestrid ja ilmikud

Opus Dei koosneb ühest prelaadist, presbüteeriumist – s.t. oma preestritest – ning ilmikutest (meestest ja naistest).

Liitumine

Liitumine

Liikmeksolek tähendab kohustumist saada vaimset kujundamist Opus Dei’lt ja kohustumist osaleda tema missioonis.

Haridus

Haridus

Opus Dei pakub oma liikmetele pidevat haridust. Seda vahendatakse viisil, mis on ühendatav igakordsete perekondlike, ametialaste ja ühiskondlike kohustustega.